Dr. RÁKHELY GÁBOR

Szakmai képesités:
Vegyész, Biológus
Tudományos fokozat:
Ph.D., molekuláris biológia tagozaton

Jelenlegi munkahelyek:
Szegedi Tudományegyetem TTK Biotechnológiai Tanszék
6726 Szeged, Közép fasor 52
Beosztás: tanszékvezető helyettes, egyetemi docens,
MTA Szegedi Biológiai Központ, Biofizikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62., H-6701 Szeged, Pf. 521.
Beosztás: tudományos főmunkatárs


Elérhetőség:
Tel.: (62)-546 940, Fax: (62)-544 352
Mail: rakhely@szbk.hu
Internet: http://www.szbk.u-szeged.hu
http://biotech.u-szeged.hu,


Állampolgárság: magyar
Születési hely, idő Sztálinváros, 1960


  English version


TANULMÁNYOK

1980 - 1985 Hallgató a József Attila Tudományegyetem TTK, vegyész szakán
1985 Diploma:
Zeolitok OH kötéserősségének számítása a Sanderson modell valamint IR adatok alapján

TUDOMÁNYOS PÁLYAFUTÁS


1985 - 1988 Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék, JATE
Fotokémiai reakciók CO2 és H2O között szilárd félvezetôk felületén IR spektroszkópiai mérések gáz-szilárd heterogén katalitikus rendszerekben.
1988 - 1990 Vepex-Biotechnika RT.
Protein affinitás oszlop szintézise, DNS szintézis, nemradioaktiv DNS diagnosztika, gén szintézis, PCR,DNS szekvenálás termostabil enzimekkel
1990 - 1992 Genetika Tanszék, JATE,
Egy feltételezett szteroid receptor molekuláris jellemzése. Genetika tantárgy oktatásában való részvétel, laboratóriumi gyakorlatvezetés
1992 - 1994 MTA Szegedi Biológiai Központ, Biokémiai Intézet.
Csirke porc mátrix fehérje gén szövet- és fejlődési állapot specifikus regulációja
1994 - MTA Szegedi Biológiai Központ, Biofizikai Intézet
Termostabil NiFe hidrogenázok és ezekkel kapcsolatos fehérjék molekuláris biológiai jellemzése.
Hipertermofil genetikai rendszer fejlesztése.
1994 - 1995 Doktor Universitas cím szerzése:
"Szintetikus oligonukleotidok felhasználása molekuláris biológiai problémák megoldására"
1996 - Az eredeti munkahely fenntartása mellett A JATE Biotechnológiai Tanszékén oktatói tevékenység "Molekuláris biotechnológia" címmel
1997 Ph.D. fokozat megszerzése
"Mezofil és hipertermofil eredetű termostabil hidrogenázok molekuláris biológiája"
1998 Tudományos főmunkatársi kinevezés az MTA SZBK Biofizikai Intézetében
1999 - 2000 A Szegedi Tudományegyetem TTK Biotechnológiai Tanszékének tudományos főmunkatársa
2000 - A Szegedi Tudományegyetem TTK Biotechnológiai Tanszékének egyetemi adjunktusa, tanszékvezető helyettesi kinevezés
2003. egyetemi docensi kinevezés
2008- Biológus Tanszékcsoport, Gazdasági ügyekért felelős vezetőhelyettes,
2008- SZTE TTIK, Kari Gazdasági Bizottsági tag
2010- Környezettudományi Doktori Iskola, vezetőhelyettes,
Publikációs lista

ELNYERT ÖSZTÖNDÍJAK, TUDOMÁNYOS DÍJAK

1992. nov. - 1 éves ösztöndíj a "Magyar Tudományért Alapítvány"-tól
1994. A Magyar Tudományos Akadémia "Fiatal Kutatói" ösztöndíja
1 év.
1995 - 1996 A COST 818 európai szervezet 2 csere ösztöndíja külföldi tanulmányutakhoz.
1997. Az OTKA és az Élet és Tudomány közös kutatás ismeretterjesztő pályázat, III. Díj
2001 - Békéssy György poszdoktorális ösztöndíj
2002 - Az OTKA és az Élet és Tudomány közös kutatás ismeretterjesztő pályázat, I. és III. Díj
2005. Rektori elismerő oklevél


SZERVEZETI TAGSÁG

Magyar Biokémikusok Egyesülete
Magyar Biofizikai Társaság
Magyar Mikrobiológiai Társaság (Ellenőrző Bizottsági Tag)
Magyar Bioinformatikai Társaság
Magyar Energetikai Társaság

COST 8.41 (előzőleg 8.18), a COST 8.31, COST E23
COST8.68 (Szervező Bizottsági Tag)
European Federation of Biotechnology,
International Society for Extremophiles
American Society for Microbiology

ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLET

redox metalloenzimek, hidrogenáz enzim, hidrogén anyagcsere; fotoszintetizáló, termofil prokarióta sejtek enzimológiája és fiziológiája, bioenergetikai folyamatok, génexpresszió szabályozása, bioinformatika, mikrobiális biokonverziók molekuláris alapjai, oxigenázok, biokatalízis, metabolikus és biokémiai mérnökség, fágterápia